Het Factorenmodel voor impact met beleid

In ontwikkeling bij de gemeente Rotterdam

Waarom een factorenmodel?

Bij impactgedreven werken wordt vanuit maatschappelijke doelen (beoogde impact) in beeld gebracht welke factoren hieraan bijdragen (beoogde outcome), wat er op basis daarvan nodig is aan acties, maatregelen of interventies en in welk volume, voor welke mensen, in welke setting of leefwereld (beoogde output) en wat dit vergt aan bijvoorbeeld tijd, geld, draagvlak, samenwerking etc. (beoogde input). Waar regulier beleid doorgaans begint met de vraag hoeveel fte’s en hoeveel budget beschikbaar is, begint impactgedreven werken met de vraag welke maatschappelijke doelen nagestreefd worden. De analyse vanuit impact tot input leidt tot acties, maatregelen en interventies die in de praktijk worden uitgevoerd. Daarbij stopt het niet. Er wordt gemeten, geleerd en verbeterd in een doorlopende cyclus. De basis hiervan is evidentie en interactie die elkaar in gelijkwaardigheid voortdurend versterken: actueel wetenschappelijk bewijs over wat belangrijk is en wat werkt (evidentie), en echt contact in de praktijk met zowel professionals als inwoners (interactie). Het startpunt van de evidentie is het Factorenmodel.